Postřehy ISAKu z 26. Karlovarských právnických dnů

Letos jsme se poprvé s ISAKem zúčastnili konference Karlovarské právnické dny. Účast na této konferenci pro nás byla velkým přínosem a na akci jsme navázali mnoho zajímavých kontaktů. Vedle skutečnosti, že se koná v tak krásném městě, v luxusním hotelu, nám mohla o její kvalitě předem napovědět již šestadvacetiletá tradice pořádání akce. Program byl nabitý po celé dny zajímavými jmény z oboru, a to nejen z České a Slovenské republiky, ale také Rakouska a Německa.

V průběhu konference jsme byli k dispozici všem zájemcům o systém ISAK a zodpovídali jejich konkrétní dotazy a schopnosti systému jsme současně názorně přímo v ISAKu předváděli. Zároveň jsme zájemce o průběh konference informovali prostřednictvím našich sociálních sítích, Facebooku i Twitteru. Novým zjištěním pro nás bylo, že soutěž, která se u příležitosti Karlovarských právnických dnů konala, je prakticky jedinou soutěží odborné právnické literatury v Čechách a na Slovensku. Dovolujeme si proto s Vámi podělit o její výsledky. Všem výhercům srdečně gratulujeme!!!

I. Autorská cena České republiky:

1. místo: Občanský zákoník. Komentář

Autor: Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol.

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

 

Cenu převzal: Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., právník

 

 

2. místo: Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) – Komentář 

Autor: Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv

Vydavatel: Wolters Kluwer

 

3. místo: Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku

Autor: Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv

Nakladatelství Leges, s. r. o.

 

 II. Autorská cena Slovenské republiky:

1. místo: Správny súdny poriadok. Komentár

Autor: Jana Baricová, Marián Fečík, Marek Števček, Anita Filová a kol.

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

Cenu převzala JUDr. Jana Baricová, soudkyně Ústavního soudu Slovenské republiky

 

III. Pocta judikátu

Nejvyšší soud, 31 Cdo 4831/2017

Cenu převzal JUDr. Petr Šuk, soudce Nejvyššího soudu

 

 

 

IV. Prestižní cena České republiky 

1. místo: Bulletin advokacie 

Cenu převzala JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka Bulletinu advokacie

2. místo: Právní rozhledy

3. místo: Revue církevního práva

 

V. Prestižní cena Slovenské republiky

1. místo: Právny obzor, Ústav štátu a práva SAV

2. místo: Bulletin slovenskej advokácie, Slovenská advokátska komora

3. místo: Justičná revue, Ministerstvo spravodlivosti SR

Top