Jaká je budoucnost advokacie? Odpovědi hledá Richard Susskind v knize „Tommorow´s Lawyers“ („Právníci zítřka“)

Kniha „Tomorrow’s Lawyers“ předpovídá, že jsme na začátku období klíčové transformace v oblasti práva: období, v němž budeme svědky větších změn, než jaké proběhly za poslední dvě staletí, v němž budoucností právních služeb bude svět globálního internetového podnikání, produkce online dokumentů, standardizovaných služeb, outsourcingu právního řízení a praktického nácviku situací prostřednictvím webových aplikací. Trhy právních služeb budou liberalizovány, pro právníky vzniknou nové pracovní pozice i noví zaměstnavatelé.

Tato kniha je platným průvodcem pro tuto budoucnost – pro mladé a začínající právníky, pro všechny, kdo chtějí modernizovat náš systém práva a spravedlnosti.  Představuje nové právní prostředí a nabízí praktického průvodce pro ty, kdo chtějí budovat svou kariéru a podnikání v oblasti práva.

Kniha „Tomorrow’s Lawyers“ je rozdělena na tři části. První část tvoří aktualizovaná formulace názorů Richarda Susskinda na budoucnost právních služeb, které byly představeny v jeho dřívějších bestsellerech „The Future of Law“, „Transforming the Law“ a „The End of Lawyers?“. Autor uvádí klíčové faktory změny, např. pokles ekonomiky, a zamýšlí se nad tím, jak tyto faktory ovlivní trh právních služeb.

Ve druhé části  Susskind nastiňuje nové právní prostředí v souladu se svou předpovědí, včetně měnící se role právnických firem a firemních právníků, virtuálních soudních jednání a řešení sporů on-line.

Třetí část se zaměřuje na perspektivy začínajících právníků, předpovídá typy nových pracovních pozic a zaměstnavatelů a uvádí palčivé otázky, které by budoucí právníci měli klást svým současným i budoucím zaměstnavatelům.

Toto nové vydání bylo plně aktualizováno a obsahuje úvod do řešení sporů on-line, názory autora na diskuse o umělé inteligenci a její roli v odvětví práva, novou analýzu nových pracovních pozic pro právníky a retrospektivní zhodnocení knihy „The Future of Law“, která vyšla v roce 1996 a je Susskindovou předpovědí budoucnosti právních služeb. Jde o zásadní úvod do budoucnosti oblasti práva pro ty, kdo chtějí uspět v tomto rychle se měnícím prostředí.

Richard SusskindSociety for computers in law (Společnost pro výpočetní techniku v oblasti práva)

Video z přednášky Richarda Susskinda na stejné téma z Vanderbilt Law School lze v původním znění shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=xs0iQSyBoDE

Zdroj: https://global.oup.com/academic/product/tomorrows-lawyers-9780198796633?cc=us&lang=en&.

Top