ISAK jsme si přizpůsobili: Jak v cloudu, tak na serveru

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Byla založena v roce 2006 týmem zkušených advokátů, kteří spolu již řadu let předtím pracovali v renomované mezinárodní advokátní kanceláři Haarmann Hemmelrath. Od svého vzniku bpv BRAUN PARTNERS neustále roste a dlouhodobě úspěšně působí i na Slovensku, kde v roce 2010 otevřela vlastní pobočku. Tým bpv BRAUN PARTNERS tvoří více než 50 odborníků z řad českých, slovenských a německých právníků a daňových poradců. Ke své práci používají celkem 55 zařízení – desktopy, notebooky, nebo chytré telefony. V dceřiné společnosti Bedeto Solutions pak systém v cloudu využívá kolem 10 odborníků.

 

Hledali jsme řešení na míru

V bpv BRAUN PARTNERS to neměli s hledáním nového advokátního systému jednoduché. Potřebovali ho jednak na servery do svých poboček v Česku a na Slovensku, jednak také pro svoji dceřinou společnost Bedeto Solutions. Pro dceřinou firmu nakonec zvolili řešení v cloudu.

Do té doby používala kancelář starší informační systém, který byl těžkopádný a neumožňoval úpravy, které by odpovídaly růstu advokátní kanceláře a jejím měnícím se potřebám: „Hledali jsme nějaký moderní systém pro elektronické řízení advokátní kanceláře a pro správu pohledávek. Vybírali jsme v závěru ze 3 různých řešení. ISAK zvítězil především rozsahem svých možností a funkcí,“ popisuje Ing. Iva  Vosolová, marketingová manažerka bpv BRAUN PARTNERS.

Za 2 měsíce v ostrém provozu

Nasazení systému ISAK bylo velmi rychlé. Trvalo jen 2 měsíce příprav pro migraci a během víkendu se systém rozběhl v ostrém provozu. Po celou dobu kanceláři pomáhala společnost AMI Computers: „Bez podpory ze strany AMI Computers bychom se neobešli. Překvapilo nás, že pro zaškolení v obsluze ISAKu stačilo jen jedno školení. Základní funkce jsou totiž jednoduché. Ty pokročilejší se doučujeme postupně, jak jsou potřeba,“ dodává Iva Vosolová.

Během roku 2017 probíhá migrace dalších dokumentů a veškeré starší agendy kanceláře, včetně interního managementu, marketingu a CRM. Podle potřeb a časových možností.

Zákazníci vidí do spisů a do ceny

ISAK přinesl do bpv BRAUN PARTNERS jednoduché zadávání úkonů, jejich propojení s úkoly a následně jednoduché napojení do 1 spisu. Projevil se i ve vztahu k zákazníkům: „ISAK umožňuje VIP klientům náhled do jejich spisů, některým dovolíme i on-line práci s dokumenty. Vedle toho zákazníci vidí okamžité hlášení stavu právních nákladů, což oceňují především ti, kdo mají sjednán nějaký limit fakturace,“ popisuje výhody Iva Vosolová.

ISAK pomáhá v bpv BRAUN PARTNERS také se sledováním insolvencí, obsluhou datových schránek a při hromadném vymáhání pohledávek (díky kontrole spisových značek). Na mobilních telefonech pak systém umožňuje rychlý přepis obsahu hovoru do daného spisu. Řada manažerských sestav pak umožňuje sledovat výkony a efektivitu jednotlivých právníků a profitabilitu klientů a spisů. Systém také hlídá všechny lhůty a pomáhá efektivně řídit kancelář a vytíženost jednotlivých odborníků.

Podpora ihned po ruce

V bpv BRAUN PARTNERS si pochvalují především přehlednost, jednoduchost a že je vše, co se týká spisu, na jednom místě. Využívají také vrstvy spis-klient-kancelář, což jim zlepšilo a zjednodušilo komunikaci se zákazníky.

„Od nasazení přizpůsobujeme ISAK našim potřebám. Současně ještě probíhá migrace některých starších dokumentů. Proto potřebujeme poměrně často podporu z AMI Computers. Komunikace a podpora je bezproblémová a rychlá. Navíc vidíme, že jsme zvolili správně, protože systém se daří dál rozvíjet,“ uzavírá Iva Vosolová.

 

Top